Kontakt - Rio.sk

Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Rio Restaurant & Bar
Hviezdoslavovo námestie 15
811 01 Bratislava
rio@riorestaurant.sk
+421 911 253 625

CATERING A EVENTY

Lenka Poulová
lenka.poulova@medusacatering.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Štvrtok 11:00 – 24:00
Piatok – Sobota 11:00 – 01:00
Nedeľa 11:00 – 24.00

Kde môžete zaparkovať?

Najbližšie spoplatnené parkovanie je možné buď v hoteli Danube alebo v krytých garážach hotela Carlton. V prípade, že parkujete v garážach Carlton, môžete využiť zvýhodnené parkovanie v cene 5€ do 3 hodín. Táto zvýhodnená cena platí počas pracovných dní od 17:00 do 8:00 a počas víkendu neobmedzene. Viac informácií v našej reštaurácií.

MÁTE ZÁUJEM O MEDUSACARD?

VYUŽITE MNOŽSTVO SKVELÝCH VÝHOD.

Registrovať

Formulár spokojnosti    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.